Denní režim

Organizace dne a života dětí v naší mateřské škole

 

6.00 - 8.00 hod  

  doba příchodu dětí, předávání dětí pedagog. pracovnicím,

  volné spontánní zájmové aktivity

8.00 - 8.45 hod  

  postupná svačinka

7.15 - 9.45 hod  

  pokračování v individuální volbě hry a činnosti ranní kruh,

  rituály, tělovýchovné chvilky, hry a činnosti vedené

  pedagogem na dané téma

9.45 hod

  příprava na pobyt venku

 9.55 - 11.30 hod  

  hry a činnosti venku

 11.30 - 11.40 hod  

  postupný příchod do mateřské školy, převlékání

 11.45 - 11.50 hod  

  osobní hygiena, příprava ke stolování

 11.50 - 12.25 hod  

  oběd

 12.20 - 12.35 hod  

  postupný úklid po stolování, osobní hygiena

 12.25 - 12.30 hod  

  postupně odcházejí děti s polodenním pobytem v MŠ

 12.35 - 12.40 hod  

  příprava na odp. odpočinek

 12.40 - 14.25 hod  

  doba individuální potřeby spánku a odpočinku respektující 

  rozdílné potřeby dětí,  individuální práce s dětmi s kratší

  potřebou spánku, zájmová činnost

 14.10 - 14.40 hod  

  postupná svačinka

 14.40 - 16.30 hod  

  volné činnosti a aktivity dětí, případně individuálně řízené

  pedagogem

14.45 - 16.15 hod  

  průběžné rozcházení dětí

 

 

Bližší informace k režimu dne naleznete ve směrnici:

Školní řád s účinností od 1.9.2015.doc (137,5 kB)

 
Denní režim je přizpůsoben aktuálnímu počasí, pedagogové pružně reagují

na teploty - tzn. v letním období mohou být dopolední činnosti přizpůsobeny

k výkonu mimo budovu apod.